Ambre

  • Номинална мощност: 10kW
  • Нагревател: Не
  • КПД: 70%

Ambre

Камина за отркит монтаж на Seguin.